SVĚT » O nás » Kdo jsme a co je naším cílemCizí jazyky

Naše Vzdělávací centrum Svět své dveře poprvé otevřelo v roce 2005 s cílem vyučovat angličtinu hravou a zábavnou formou. Postupem času jsme se kromě předškolních a školních dětí zaměřili i na náctileté a dospělé, kterým jsme dokázali ušít lekce přímo na míru. Dnes vyučujeme kromě angličtiny i němčinu, jak ve firmách, tak v individuálních nebo smíšených lekcích. 

Čím se lišíme?

  • konverzujeme, hrajeme si, každá lekce baví vás i nás     
  • naši oblíbení lektoři jsou s námi dlouho 
  • zahraniční studenti z UJEP obohacují naše lekce o konverzaci a umožňují praktické využití jazyka

K našim kurzům dětské angličtiny patří i víkendové akce, kde zpíváme, hrajeme si, vyrábíme  a dovádíme celý den jen anglicky. Organizujeme prázdninové příměstské tábory.

V rámci kurzu dětské němčiny pořádáme výlet do Drážďan nebo jiného vybraného místa, kde si děti vyzkouší němčinu v praxi. 

 


  Sdružená škola Svět

Na potřebu vyučovat alternativně jazyky navázala logicky další cesta. V roce 2010 byl založen spolek Montessori centrum Děčín, který se stal zřizovatelem Soukromé základní školy a mateřské školy Svět. Tato instituce je školskou právnickou osobou, zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení a poskytuje vzdělávání dětem předškolního věku a žákům na 1. stupni základní školy. Děti zde v rámci školního vzdělávacího programu pracují s Montessori pomůckami a učí se individuálně a samostatně plnit zadané úkoly. Vzhledem k tomu, že se nám alternativní metody vyučování ve škole Svět velmi osvědčily a rodiče žáků chtějí navázat na tyto principy vyučování, rozhodli jsme se společně s vedením školy Nativity, která také sdílí podobné hodnoty při poskytování základního vzdělání v našem regionu, zahájit od školního roku 2019/2020 projekt Sdružená škola Svět pro žáky 2. stupně základní školy. 

Pro více informací o Sdružené škole Svět kontaktujte 
Ing. Šárku Miškovskou na tel. 602 341 301 :)

 

 

 

© 2017 Vzdelavacicentrumsvet.cz všechna práva vyhrazena

Created: ECOSIMM, s.r.o. | Designed: Jan Šmucar