SVĚT » Sdružená škola Svět

 

 

 

Sdružená škola Svět 


Sdružená škola je běžně užívaný název pro alternativní možnost vzdělávání v základní škole. Sdružená škola obecně sdružuje děti zapsané v režimu domácího (individuálního) vzdělávání, aby se mohly učit společně.

Náš projekt je primárně určen pro žáky 2. stupně základní školy a je realizován na těchto základních principech:

Děti jsou oficiálně zapsané do individuálního vzdělávání ve škole Nativity v Děčíně.  Denně (podle pravidel organizace školního roku) docházejí do společných prostor školy Svět, kde se jim věnují vzdělavatelé, zkušení učitelé a pedagogové.

Právně Sdruženou školu Svět zaštiťuje spolek Montessori centrum Děčín, kterému rodiče platí příspěvky na úhradu provozních i mzdových nákladů.

Výhodou Sdružené školy Svět je maximální pedagogická volnost (děti jen jednou za půl roku při přezkoušení kmenovou školou prokáží zvládnutí učiva, ale nemusí řešit přesné počty vyučovacích hodin, formu výuky ani formální vzdělání pedagogů ve všech aprobacích).

Tato forma výuky je vhodná především pro žáky, kteří mají individuální potřeby pro vzdělávání, pro nadané děti i pro děti s lehčím handicapem. Je určena také pro děti, které absolvovaly domácí vzdělávání již na prvním stupni ZŠ, rády by v tomto systému pokračovaly, ale nemají vhodného garanta pro druhý stupeň.

Jednou z podmínek přijetí k individuálnímu vzdělávání podle §41 Školského zákona je vyjádření školského poradenského zařízení. Pro vážné zájemce dohodneme termín v SPC Děčín, předběžně máme přislíbenu spolupráci od pana ředitele Romana Stružinského.

Pokud budete mít zájem, rádi vám osobně nebo telefonicky zodpovíme vaše dotazy nebo vám pošleme odkazy na další zdroje informací. Celý projekt je konzultován s koordinátorkou domácího vzdělávání, členkou Asociace pro domácího vzdělávání, která má již dlouholeté zkušenosti s touto alternativní formou poskytování základního vzdělávání. Vše zajišťujeme v souladu s platnou legislativou.

 

Základní charakteristika Sdružené školy Svět:

1.  INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

-   nízký počet žáků je předpokladem k individuálnímu přístupu a samostatnosti
-   relaxační, studijní a počítačová místnost všem žáků k dispozici
-   společné projekty, exkurze, výlety a vzdělávání prožitkem

 

2.  SPOLUPRÁCE

-   žák, vzdělavatel, rodiče jsou partneři
-   vzdělavatelé jsou vždy dostupní bez formálních bariér
-   netradiční formy spolupráce
-   spolupráce s dalšími institucemi

 

3.  SVĚT JAZYKŮ

-   výuka AJ s odborným učitelem a s využitím interaktivních výukových metod
-   výuka NJ formou projektu přeshraniční spolupráce

 

4.  MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE

-   zážitková pedagogika, co umí tělo, umí i hlava
-   upřednostňování souvislostí před memorováním
-   maximální rozvoj každého dítěte
-   schopnost tolerovat a respektovat odlišnost
-   domácí úkoly  individuálně dle potřeby žáka

 

5.  MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

-   možnost využití mimoškolních kroužků a zázemí školy Svět
-   příměstské tábory
-   společné aktivity pro rodiče a děti

 

6.  ŽÁK

-   výkon žáka je hodnocen podle jeho osobního maxima
-   rozvoj osobnostně sociálních dovedností žáka
-   postavení žáka je srovnatelné s dospělým
-   slovní hodnocení, práce se sebehodnocením

 

7.  VZDĚLAVATEL

-   přirozená autorita, odborník se zájmem se neustále vzdělávat
-   mravní kvality, vztah pro práci s dětmi, smysl pro humor
-   svoboda a prostor pro tvůrčí činnost

 

8.  ODPOVĚDNOST A SAMOSTATNOST - ATRIBUTY PRO ŽIVOT

-   žák je schopen přijímat odpovědnost za své rozhodnutí,
-   je důležité, aby žák uměl, ale zároveň je důležité, jaký člověk z něj vyroste

 

Pro více informací ke Sdružené škole Svět kontaktujte prosím
Ing. Šárku Miškovskou na tel. 602 341 301 :)

  Motto:  Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod! (Jan Werich)


 

© 2017 Vzdelavacicentrumsvet.cz všechna práva vyhrazena

Created: ECOSIMM, s.r.o. | Designed: Jan Šmucar